सम्पर्क विवरण

समाज सेवा अभियान रुपन्देही 

दोहा कतार

इमेल – swcrupandehi@gmail.com

फेसबुक – https://www.facebook.com/swcr2009

 

सम्पर्क नाम्बरहरु :

श्री डिल्ली राम भट्टराई 

अध्यक्ष

फोन :- ५५६९८६३२

इमेल – drb.meon40@gmail.com

 

 

 

श्री कृष्ण न्यौपाने

सचिव

फोन :- ७४४०५७१३

इमेल – kpn.krishna@gmail.com