लक्ष्य

रुपन्देही जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारी एवम् व्यवसायको सिलसिलामा कतारमा रहेका रुपन्देही जिल्लावासी बीच आपसी सद्भाव, समभ्mदारी तथा सहयोग र परदेश एवम् स्वदेश मूलतः रुपन्देहीमा आईपर्ने विविध आपत्कालिन घटनामा मानवीय सेवा तथा उद्धारका साथै सामुदायीक विकासका कार्यक्रमहरु गरी सर्वसाधारणको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनस्तरमा समसामयीक समुन्नतिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोछ ।